Kvaliteet

AS-i Lasbet Tootmine kohustused kvaliteedi, tooteohutuse (nõuetekohasuse) ja oma klientide suhtes on defineeritud kvaliteedipoliitikana, mis on kinnitatud AS-i Lasbet Tootmine juhatuse esimehe poolt ning seisneb alljärgnevas:

AS Lasbet Tootmine kohustub järjekindlalt täitma oma klientide vajadusi ning rahuldama nende eeldatavaid ootusi, tootes ja väljastades toodangut, mis on vastavuses kehtivate standarditega, eeskirjadega ja spetsifikatsiooninõuetega, lepingu tingimustega ja toote nõuetekohasust käsitleva seadusandlusega.

Eesmärgiks on tagada nõuetekohane toodang, klientide rahulolu ja ettevõtte äripoliitika edukus. AS-i Lasbet Tootmine toodangu püsiva nõuetekohasuse tagab TTÜ Sertifitseerimisasutuse poolt heaks kiidetud kvaliteedi kontrollisüsteem. TTÜ Sertifitseerimisasutus tunnustatud asutusena jälgib, hindab ja tunnustab tehase tootmisohjet alates 2005. aastast.

 

AS-le Lasbet Tootmine väljastatud sertifikaadid:

 • TTÜ Sertifitseerimisasutus,
  tootmisohje sertifikaat nr. 118/09.

  Betoonisegu.
  (EVS-EN 206-1).
  Välja antud 01.07.2009.
 • TTÜ Sertifitseerimisasutus,
  tootmisohje sertifikaat 1504-CPD-119/09.

  Betoonvalmistooted – varraselemendid (postid, talad).
  (EVS-EN 13225).
  Välja antud 01.07.2009.
 • TTÜ Sertifitseerimisasutus,
  tootmisohje sertifikaat 1504-CPD-120/09.

  Betoonvalmistooted – vundamendivaiad.
  (EVS-EN 12794).
  Välja antud 01.07.2009.
 • TTÜ Sertifitseerimisasutus,
  tootmisohje sertifikaat 1504-CPD-121/09.

  Betoonvalmistooted – õõnespaneelid.
  (EVS-EN 1168).
  Välja antud 01.07.2009.
 • TTÜ Sertifitseerimisasutus,
  tootmisohje sertifikaat 1504-CPD-122/09.

  Betoonvalmistooted – seinaelemendid.
  (EVS-EN 14992).
  Välja antud 01.07.2009.
 • TTÜ Sertifitseerimisasutus,
  tootmisohje sertifikaat 1504-CPD-123/09.

  Betoonvalmistooted – trepid.
  (EVS-EN 14843).
  Välja antud 01.07.2009.
 • TTÜ Sertifitseerimisasutus,
  tootmisohje sertifikaat 1504-CPD-124/09.

  Betoonvalmistooted – vundamendielemendid.
  (EVS-EN 14991).
  Välja antud 01.07.2009.
 • TTÜ Sertifitseerimisasutus,
  vastavussertifikaat nr. 127/09.

  Eritüübilised betoonvalmistooted.
  (EVS-EN 13369).
  Välja antud 05.05.2010.
 • Inspecta Sertifiointi OY,
  Sertifikaatti Nro 6221-01

  Betonielementit. Jännitetyt betonielementit
  (BY 50:2004, TR 15:2007)
  Välja antud 18.01.2011.