Laatu

AS Lasbet Tootmisen velvoitteita laatua, tuoteturvallisuutta ja asiakkaitaan kohtaan on kuvattu laatupolitiikkana, joka on vahvistettu AS Lasbet Tootmisen hallituksen puheenjohtajan toimesta ja sisältää seuraavaa:

AS Lasbet Tootmine sitoutuu johdonmukaisesti täyttämään asiakkaidensa tarpeet ja tyydyttämään heidän olemassa olevat odotukset valmistaen ja luovuttaen tuotteita, jotka täyttävät voimassaolevien standardien, ohjeiden ja erillisten vaatimuksen mukaiset sopimusehdot sekä tuotteen asianmukaisuutta koskevan lainsäädännön.

Tavoitteena on varmistaa vaatimustenmukainen tuotanto, asiakkaiden tyytyväisyys ja yhtiön liikepolitiikan menestyksellisyys. AS Lasbet Tootmisen tuotannon jatkuvan asianmukaisuuden varmistaa sertifiointilaitoksen “TTÜ Sertifitseerimisasutus” hyväksymä laadunohjausjärjestelmä. Ilmoitettu laitos ”TTÜ Sertifitseerimisasutus” on valvonut, arvioinut ja hyväksynyt tehtaan tuotannonohjausta vuodesta 2005 lähtien.

 

Yhtiölle AS Lasbet Tootmine annetut sertifioinnit:

TTÜ Sertifitseerimisasutus

ttu-logo

 

Inspecta Sertifiointi OY

 

Lasbet Tootmine AS suoritustasoilmoitus: