Eas toetab AS Lasbet  Tootmine arenguplaani elluviimist. Projekti periood 01.09.2017-28.02.2019. Eesmärgiks on laiendada toodete valikut, töötada välja uued üldehitusele mõeldud betoonelemendid. Lasbet Tootmise arengu strateegia 2017-2020 on suurendada loodavat lisandväärtust suuremahuliste ja keerukamate tellimuste täitmise lühendamise kaudu. Projekti kogumaksumuseks on 679 500 eurot, millest Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest kaetakse kuni 35%.”